Основани смо 2013. фодине. Постепено смо расли заједно као и наши клијенти. Фокус нам је на малим и средњим предузећима.

Трудимо се да свим клијентима понудимо најновија решења из ИТ индустрије. Решења су превасходно базирана на Windows платформи али за потребе клијента ради се и Linux платформа.